υπερικίνη

Johanniskraut - Hypericin SiebenhünerΗ υπερικίνη είναι από βότανο του Αγίου Ιωάννη (Hypericum perforatum) και είναι ένα από τους ισχυρούς φυσικώς φωτοευαισθητοποιητή στην φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) και χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του καρκίνου. H υπερικίνη είναι ένα κόκκινο φθορίζον φωτοευαισθητοποιητή με μέγιστα απορρόφησης σε 550-558 nm και 330 nm.

Ακόμη και στην αρχαιότητα το κοκκινωπό έλαιο της υπερικίνης φαρμόστηκε εξωτερικά και προάγει την επούλωση τραυμάτων. Σήμερα υπερικίνη χρησιμοποιείται κυρίως σε διαταραχές στον τομέα αυτόνομο νευρικό σύστημα. Η παρενέργεια της υπερικίνης είναι, ότι η φωτοευαισθησία του σώματος αυξάνεται. Αυτή η επίδραση χρησιμοποιείται στην σύγχρονη θεραπεία κατά του καρκίνου στην Ογκολογία. Η φθορίζουσα υπερικίνηε συσσωρεύεται στα καρκινικά κύτταρα. Οι λόγοι για μια υψηλή συγκέντρωση της υπερικίνης στο ιστό του όγκου είναι καθώς τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου.

Στον τομέα των μοριακών μηχανισμών σε καρκινικά κύτταρα, έχουνε δείξει μελέτες, ότι, λόγω της διέγερσης του λέιζερ της φωτοδυναμικής θεραπείας (PDT) οδηγεί μέσω ενός συγκεκριμένου μήκους κύματος της υπερικίνης σε καρκινικό ιστό για φωτοκυτταροτοξικότητας. Τοξικότητα για τα καρκινικά κύτταρα είναι η προκάλιση από την αντίδραση της φωτοευαισθητοποιητή της υπερικίνης με οξυγόνο. Αποτέλεσμα της χημικής αντίδρασης είναι τοξικές ρίζες οξυγόνου, τα οποία προκαλούν στα καρκινικά κύτταρα την απόπτωση και την νέκρωση.

Auf dem Gebiet der molekularen Mechanismen in Krebszellen haben Untersuchungen ergeben, dass durch die Anregung des Lasers der Photodynamische Therapie (PDT) mittels einer für das Hypericin spezifische Wellenlänge im Krebsgewebe zur Photozytotoxizität führt. Die Toxizität für Krebszellen wird durch die Reaktion des Hypericin-Photosensitizer mit Sauerstoff verursacht. Produkte der chemischen Reaktion sind giftige Sauerstoffradikale, welche die Krebszellen in Apoptose und Nekrose versetzen.