Χλώριο Ε6

Το φυσικό πράσινο του φυτού Chlorella ellipsoidea προέρχεται φωτοευαισθητοποιητή χλωρίνη Ε6 στη φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) που χρησιμοποιούνται στον τομέα της εναλλακτικής θεραπείας του καρκίνου των κακοήθων όγκων. Η ιδιαιτερότητα της χλωρίνης Ε6 ως φωτοευαισθητοποιητή έχει υψηλές απορροφήσεις στην περιοχή του ερυθρού φασματική καθώς και η ειδική αποθήκευση. Εμπλουτισμό του Ε6 χλωρίνης – Παράγων στον αντίστοιχο ιστό του όγκου με ειδικούς μοριακές ιδιότητες του.

https://www.isla-laser.org/wp-content/uploads/6ccbd27beb.jpghttps://www.isla-laser.org/wp-content/uploads/e55970c8b0.jpg

https://www.isla-laser.org/wp-content/uploads/b669338aa8.jpghttps://www.isla-laser.org/wp-content/uploads/878838d361.jpg

Παρέχεται από: ISLA – International Society for Medical Laser Applications

Σε σύγκριση με προηγούμενα φωτοευαισθητοποιητές, έδειξαν αλλά φωτοδυναμικά φάρμακα τρομερές παρενέργειες, που αυτές δεν έχει αυτή η ιδική χλωρίνη E6.

Οι επιστήμονες είναι σίγουρη για την μεγάλη σημασία της αντιστοίχιση του μήκους κύματος του ερυθρού λέιζερ της χλωρίνη Ε6. Το μήκος κύματος του 665 nm (Νανόμετρο) εκπέμπει ακριβώς το λέιζερ μας. Οι συνήθεις συσκευές λέιζερ έχουν αλλά 658nm, σε ό, τι είναι ήδη σε απώλεια της επίδρασης 20%. Εκτός από την πτυχή, ότι η φωτοδυναμική θεραπεία σε σύγκριση με άλλες θεραπείες είναι πολύ ήπια για τον ασθενή, ο ιστός όγκου μπορεί έτσι να επεξεργαστεί και να επιτεθεί.

Για το λόγο αυτό, η χλωρίνη Ε6 είναι ιδιαίτερα ελκυστική για χρήση σε φωτοδυναμική θεραπεία για την αντιμετώπιση των κακοηθών όγκων.

Σε μια μελέτη από την Κορέα 2009 αποδείχθηκε σε πειράματα σε ζώα, ότι ο φωτοευαισθητοποιητής χλωρίνη e6 εφαρμόστηκε στην φωτοδυναμική θεραπεία (PDT) σε αναστολή της ανάπτυξης του όγκου. Με την εφαρμογή των ερυθρών λέιζερ εσωτερικές διαδικασίες ενεργοποιούνται, η απόπτωση – τον προγραμματισμένο θάνατο από τα καρκινικά κύτταρα. [1]


[1] Oncology Reports, 2009, 22(5). 1085-1091. Doi: 10.3892/or_00000540. Efficient preparation of highly pure chlorin e6 and its photodynamic anti-cancer activity in a rat tumor model. Authors: Yeon-Hee Moon, Seong-Min Kwon, Hyo-Jun Kim, Kwan-Young Jung, Jong-Hwan Park, Soo-A Kim, Yong-Chul Kim, Sang-Gun Ahn, Jung-Hoon Yoon. Affiliations: Department of Pathology, School of Dentistry, Chosun University, Gwangju 500-759, Korea