Εμείς

Το Κέντρο Προηγμένης Ιατρικής για ατομικές ολιστικές θεραπείες

Η κλινική Siebenhüner „το Κέντρο Προηγμένης Ιατρικής“ στη Φρανκφούρτη ειδικεύεται σε μια ολιστική ολοκληρωμένη ιατρική. Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στις βιολογικές θεραπείες έχουμε συνδυάσει αποτελεσματικές εναλλακτικές μεθόδους της Προηγμένης Ιατρικής με την κλασική συμβατική ιατρική. Αυτή είναι η ευεργετική συγχώνευση απο την ενδεδειγμένη ιατρική εμπειρία με την επιστημονική ιατρική και προσφέρουμε πρωτοποριακές ρυθμιστικές θεραπείες, αναγεννητικές θεραπείες και βιολογικές θεραπείες καρκίνου.

Χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ήδη έποβεβαιωμένει επιστημονική συμπληρωματική ιατρική προσφέρουμε νέες έννοιες με υποσχόμενες ατομικές και ολιστικές θεραπείες. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να επιτύχει εκπληκτικά αποτελέσματα. Οι στόχοι μας είναι η ενισχύση του ανοσοπιητικού συστήματος, η διατήρηση της ποιότητας της ζωής σας ως μέρος μιας ασθένειας ή η βελτίωση της, οι παρενέργιες των τοξικών θεραπίων να κρατηθούν όσο πιο αλαχίστεs γίνετε, η αύξηση της ανάκτησης σας και η αύξηση της προσδόκιμη ζωής σας με αποτελεσματικές θεραπείες.

Μαζί με εσάς συνδυάζουμε τις καλύτερες ιδιότητες των διαφόρων ολιστικών θεραπίων και παρέχουμε ατομικά για σας και τις ανάγκες σας μια ιδανική και ατομική προσαρμοσμένη θεραπεία. Ως Γερμανό „ Κέντρο Προηγμένης Ιατρικής“ στη Φρανκφούρτη η βιολογική θεραπεία του καρκίνου χρησιμοποιεί ολιστική προσέγγιση στον καρκίνο και συνδυάζει ρυθμιστικές θεραπείες, αναγεννητικές θεραπείες και βιολογικές θεραπείες του καρκίνου σε ένα ενιαίο σχέδιο θεραπείας για τους ασθενείς.

Το κέντρο Υπερθερμίας Φρανκφούρτης συνδυάζει διάφορες ενεργητικές βιολογικές θεραπείες του καρκίνου χρησιμοποιώντας τοπική-περιοχική υπερθερμία και ολοσωματική υπερθερμία. Με τους πολλούς διαφορετικούς τύπους της υποθερμίας ανήκει η κλινική του ιατρού Dr. med. Siebenhüener στη Φρανκφούρτη να είναι μια από της μεγαλύτερες κλινικές από τους παρόχους στη Γερμανία.

Ως μια ολιστική έννοια της θεραπείας που αφορούν το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα συμπληρώνονται η βιολογικές και εναλλακτικές θεραπείες του καρκίνου με μια προσαρμοσμένη διατροφή, την διέγερση της αυτοΐασης, την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος και ενδεχομένως με μια ψυχική εκπαίδευση.
Για χρόνιες ασθένειες χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις αυτοΐασης της φύσης και του σώματος. Mε κάθε αναγεννητική θεραπεία για χρόνιες ασθένειες σχεδιάζουμε στην κλινική της Φρανκφούρτης ανάλογα με τις ανάγκες και τον ατομικό σας στόχο με υποστήριξη της υπερθερμίας, τις θεραπείες έγχυσης και την αποτοξίνωση μια πολύ ατομική θεραπεία.

Μια αποδειγμένη διάγνωση μέσω της ανάλυσης ευαισθησίας αποδεικνύει τον κατάλληλο έλεγχο για μια πολύ ατομική θεραπεία. Η ολιστική θεραπεία εξυπηρετεί μόνο ένα στόχο στο κέντρο μας της „Προηγμένης Ιατρικής“ του Dr. med. Siebenhüner στη Γερμανία :

Την oλιστική σας ατομική υγεία.