υπερθερμία του προστάτη

Prostata hyperthermie siebenhüner
Η θεραπεία της τοπικής υπερθερμία του προστάτη περιορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Η υπερθέρμανση του προστατη είναι κατάλληλη για τον καρκίνο και για καλοηθοί διόγκωσοις του προστάτη. Μέσω ενός καθετήρα ο οποίος οδηγείται μέσω της ουρήθρας στην κύστη μεταδίδονται ηλεκτρικά κύματα εντός του ιστού του προστάτη.

Σχετικά οδηγεί η υπερθερμία σε έλλειψη οξυγόνου των καρκινικών κυττάρων, έτσι ώστε να υπάρχει μια οξέωση και, επομένως, σε μεταβολική διαταραχή εντός των κυττάρων. Χαρακτηρίζεται προκαλεί τον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). Σε γενικές γραμμές, η υπερθερμία προστάτη είναι καλά ανεκτή. Ειδικά φάρμακα ή αναισθησία δεν είναι απαραίτητες.
Behandlung Prostata Siebenhüner