κουρκουμίνη

Cucurmin-Therapie

Η κουρκουμίνη έχει πολλές αντικαρκινικές ιδιότητες. Έτσι φαίνεται παραδηγμα αντι-φλεγμονώδεις, ανοσορυθμιστικές, μετάσταση ανασταλτική. Προωθεί προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον στο καρκινικό κύτταρο. Η κουρκουμίνη βελτιώνει τη λειτουργία του ήπατος, την γενική κατάσταση του ασθενή και αυξάνει την ευαισθησία σε χημειοθεραπευτικούς- ή περισσότερες θεραπείες έγχυση. Σε αντίθεση με την δύσκολη απορρόφηση όταν λαμβάνονται από το στόμα, το κέντρο μας προηγμένων ιατρική έχει διαλύματα έγχυσης υψηλής δόσης, με την οποία μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα.