ανάλυση χειμοθεραπείας

Chemosensitivitätstest

Ψάχνετε για ένα φάρμακο για μια στοχευμένη εξατομικευμένη θεραπεία του νόσου σας;

Μέσω μιας ιδικής ανάλυσης της χειμοθεραπείας μπορείται να μάθετε το ακριβό φάρμακο, το οποίο λειτουργεί καλύτερα για τον όγκο σας!

Ιστορικό:

Μια επερχόμενη χημειοθεραπείας σχετίζει μια μεγάλη ψυχική και σωματική καταπόνηση. Συχνά, η χημειοθεραπεία δεν μπορεί να θεραπεύσει τον καρκίνο. Για να μειώσετε τους κινδύνους και το στρες της θεραπείας έχετε τώρα την επιλογή για την βελτιστοποίηση της απόκρισης της θεραπείας σας. Με την διάγνωση της χημοθεραπείας είναι δυνατόν να προβλέψουμε, το φάρμακο το οποίο είναι για σας το κατάληλο, που σημαίνει για τον μεμονωμένο ασθενή είναι πιο αποτελεσματική θεραπεία.

Μέθοδος:

In vitro (σε δοκιμαστικούς σωλήνες) εξετάσουμε μετά μιας χειρουργικής επέμβασης τα κύτταρα του όγκου σας με χημειοθεραπευτικούς και βιολογικούς παράγοντες. Μετά από μερικές μέρες μπορούμε να προσδιορίσουμε για το μικροβιακό κύτταρο, το φάρμακο που είναι το πιο αποτελεσματικό στα καρκινικά σας κύτταρα. Η ανάλυση της χημοθεραπείας βοηθάει να καταλήξουμε σε μια απόφαση σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων μέσων θεραπείας με αυτό τον τρόπο. Έτσι, ανθετικά και αναποτελεσματικά φάρμακα μπορούν να εξαιρεθούν από τον όγκο σας. Η ανάλυση χειμοθεραπείας είναι μια καθιερωμένη και αποδεδειγμένη διαδικασία για πολλούς διαφορετικούς τύπους όγκων. Παρακαλώ να έχετε κατά νου σας ότι για αυτήν την ιδική ανάλυση χρειάζονται ζωντανά κύτταρα του όγκου σας. Πριν από μια χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να παρατη την απόφαση για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Την ανάλυση της χημοθεραπείας μπορούμε επίσης να εκτελήσουμε με μεταστατικό ιστό. Σε ευνοϊκές περιπτώσεις, ένα δείγμα ιστού μέσω μιας βιοψία με λεπτή βελόνα είναι δυνατό.