Τοπική υπερθερμία

Siebenhüner lokale hyperthermie

Η τοπική υπερθερμία σε συνδυασμό με την χημειοθεραπεία ή ακόμα και την ακτινοθεραπεία μπορεί να αυξήσει πραγματικά τις πιθανότητες ίασης του καρκίνου – χωρίς κίνδυνο και παρενέργειες. Η εμπειρία μας με πάνω από 4.500 αγωγές της τοπικής υπερθερμίας προκύβη πολύ θετικά αποτελέσματα και επιβεβαιώνει την καλή ανεκτικότητα αυτής της μεθόδου θεραπείας.

EHY- lokale Hyperthermie